www.geologi.se

Följ oss...FORUM

Målsättning och idé, Geosus projektet:

 DRL (Deep Rock Lab), är en lång tids facilitet, med stor nytta för geotermisk energiforskning. Forskaren Lanru Jing på KTH kom på idén med DRL. Han är specialist på berghållfasthetsmodellering och är engagerad i SKI:s kontroll / utvärderingsfunktioner gentemot SKB. Detta är av stort internationellt intresse för doktorander som idogt arbetar med avancerade modelleringsverktyg – men saknar jämförelsemöjligheter i verkligheten.

 GEOSUS projektet redovisar i Science and Technology Plan – Geoenergy Research Centre och Friggesund Geoenergy Testbed, (Dellenova™) att det absolut bästa alternativet i Sverige och Europa är Dellensjöarna väst om Hudiksvall, för placering av DRL i en nedslagskrater i kristallin berggrund där det förekommer ett långt spann med olika intensitet av sprickbildning – något som man inte kan få i vanlig berggrund. Dimensionerna på kratern är sådana att sprickbildning kan förväntas på stora djup. Därtill är det avgörande att det finns en landremsa att hålla till på.

Enligt Dellenova samarbetspartner University of Glasgow, forskarna Darren Mark och Paula Lindgren fastställdes tiden för meteoritnedslaget till 139,47 Ma, (2012).

 Forskningsrapporter m.m. finns på Dellenova: goran@dellenova.se;

 

 

Klicka för att läsa
GFF-article-SDDP-DRL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Projektledare/ Föreståndare Dellenova™
Göran Persson
0650-18628

goran@dellenova.se

www.dellenova.se
www.geosus.se